Diskonteringsräntor

Diskonteringsräntor som publiceras av FI är endast ett stöd för företagen. Det är företagens ansvar att bestämma diskonteringsräntekurva enligt de krav som framgår i FFFS 2019:21.

Diskonteringsräntekurvor publiceras månatligen och avser balansdagen för månadsslutet innan publicering. Publiceringen sker i regel femte arbetsdagen efter månadsskifte, se FI:s kalender.

Diskonteringsräntekurvorna är i svenska kronor för Tjänstepensionsregleringen (IORP 2 Direktivet) och bestäms enligt svensk metod.

För diskonteringsräntekurvor för Solvens 2-rapportering hänvisas till Eiopas webbplats.


Senast granskad: 2024-07-08