Rapporteringsskyldighet av misstänkta transaktioner eller handelsorder

Personer som yrkesmässigt arrangerar eller utför transaktioner och marknadsaktörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska lämna in rapporter om misstänkta transaktioner och handelsorder.

I kommissionens delegerade förordning (EU ) 2016/957 finns en standardiserad rapport som ska användas. Alla fält kommer inte att vara relevanta för varje anmälan men anmälan måste åtminstone innehålla:

  • anledningen till misstanke
  • huruvida det finns personkopplingar
  • identitet
  • pris och volym.

Relevanta dokument t. ex. transaktionslistor ska bifogas rapporten.

Anmälningsmallen finns under "Läs mer" på denna sida. Den ska skickas, till tillsammans med eventuellt styrkande dokument eller bilagor, via mejl till finansinspektionen@fi.se. Skicka mejlet krypterat, förslagsvis med PGP. För mer information, se Så mejlar du krypterat.

Near Misses

Så kallade "near misses" är transaktioner och ordrar som analyseras och undersöks men som inte leder till en anmälan. Enligt regelverket ska dessa dokumenteras i fem år.

Läs mer


Senast granskad: 2023-10-19