Förhindrande och upptäckt av marknadsmissbruk

Marknadsoperatörer, de som driver en handelsplats och alla som yrkesmässigt arrangerar eller genomför transaktioner ska ha effektiva system, processer och kompetent personal som gör det möjligt att upptäcka och rapportera misstänkta handelsordrar och transaktioner. Detta innefattar även aktörer som t.ex. fondbolag samt kapitalförvaltare.

Marknadsövervakningen ska vara tillräcklig och effektiv och stå i proportion till verksamheten. Detta måste man kunna demonstrera för Finansinspektionen om myndigheten så begär.

Oavsett om aktören har ett automatiserat övervakningssystem eller inte, så måste systemet täcka all handelsaktivitet som görs på bolaget.

Företag kan välja att delegera eller låta annan sköta delar av sin övervakning, men har fortfarande kvar ansvaret för att leva upp till kraven i regelverket.

Alla som omfattas måste dokumentera processer och system för sin marknadsövervakning, t ex hur man hanterar larm och anmälningar och vilken kompetens som behövs.

Läs mer


Senast granskad: 2023-10-19