Anmäla säkerhetskänslig verksamhet

När en verksamhetsutövare inom finansiell sektor i sin säkerhetsskyddsanalys identifierat att denne driver säkerhetskänslig verksamhet ska detta utan dröjsmål anmälas till Finansinspektionen.

Anmälan ska inte beskriva detaljer om den säkerhetskänsliga verksamheten.

Anmälan om säkerhetskänslig verksamhet ska sändas till Finansinspektionen med lämpligt säkerhetsskydd. Det kan till exempel ske med rekommenderad post till:

Finansinspektionen
Tillsyn säkerhetsskydd
Box 7821
103 97 Stockholm

Avanmäla säkerhetskänslig verksamhet

När den säkerhetskänsliga verksamheten eller särskilt säkerhetskänsliga verksamheten har upphört ska verksamhetsutövaren utan dröjsmål anmäla detta till Finansinspektionen. 

Senast granskad: 2021-12-01
Laddar sidan