Marknader

Verksamhetsområdet ansvarar för:
  • tillsyn av värdepappersmarknaden, värdepappersbolag, fondbolag och finansiella infrastrukturbolag för handel, clearing och avveckling inom värdepappersmarknaden
  • tillsyn av konsumentskyddsfrågor inom ovanstående områden
  • tillståndsärenden
  • regelgivning och sanktionsprövningar
  • regelverksutveckling inom marknadsområdet, nationellt och internationellt
  • analys av värdepappersmarknadens funktionssätt och risker
  • rättsliga frågor som bland annat rör finansiella infrastrukturföretag inom värdepappersmarknaden samt handel och clearing på värdepappersmarknaden.

Per Nordkvist är områdeschef för Marknader.


Senast granskad: 2023-11-13