Nya kapitaltäckningsregler

2013-12-17 | FI-forum

FI-forum om de nya föreskrifterna för kreditinstitut och värdepappersföretag från den 1 januari 2014. FI:s föreskrifter kompletterar en EU-förordning (CRR). EU-reglerna består även av ett direktiv om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag (CRD 4).

Nya kapitaltäckningsregler, del 1

 

Nya kapitaltäckningsregler, del 2

 

Seminariet handlade bland annat om:

  • tillämpningsområdet för föreskrifterna och förordningen
  • kommande regler till följd av CRD 4
  • hantering av vissa tillståndsärenden
  • Finansinspektionens föreskrifter om
     -konsolidering
     -kapitalbas
     -kreditrisk
     -stora exponeringar
     -likviditet

Seminariet riktade sig främst till kreditinstitut och värdepappersföretag.

Presentationsbilder

Laddar sidan