Nya regler om diskonteringsränta för att beräkna försäkringstekniska avsättningar

2013-11-18 | FI-forum Försäkring

FI-forum med anledning av de nya regler för den diskonteringsränta som försäkringsföretagen ska använda för att värdera långa åtaganden som pensionsutfästelser. De nya reglerna är tänkta att börja gälla den 31 december 2013 och förväntas innebära stora förändringar för de berörda företagen.

Seminariet riktade sig till företag som berörs av de nya reglerna, såväl befintliga företag under FI:s tillsyn, samt andra intressenter som påverkas av förslaget till nya föreskrifter och allmänna råd. FI-forum är ett informationsmöte om förslagets slutliga utformning efter att beslut fattats av FI:s styrelse den 12 november.

Seminariet handlar bland annat om:

  • det nya förslagets utformning
  • hur förslaget påverkar Trafikljuset
  • FI:s kommande publicering av räntekurvor.

Presentationsbilder

Laddar sidan