Nya regler för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM)

2013-10-01 | FI-forum Marknad

FI-forum om tillämpningen av de nya reglerna för förvaltare av alternativa investeringsfonder som trädde i kraft den 22 juli 2013.

Seminariet handlade bland annat om:

  • kriterier för att omfattas av tillståndsplikt
  • gränsdragning i centrala frågor
  • övergångsregler.

Seminariet riktade sig till företag som berörs av de nya reglerna, såväl befintliga företag under FI:s tillsyn som nya företag under tillsyn.

De presentationsbilder som tidigare fanns publicerade här är borttagna eftersom de innehöll viss information som nu är inaktuell.

Laddar sidan