FI-forum: FI:s arbete med IFRS 17

Den nya försäkringsstandarden IFRS 17 (Försäkringsavtal/Insurance Contracts) publicerades den 18 maj 2017. Standarden ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 i noterade försäkringsbolags koncernredovisningar.

FI får många frågor om de nya reglerna för försäkringsavtal och anordnade därför detta forum med inriktning mot försäkringsföretag.

Bland annat togs följande upp:

  • FI:s tidsplan
  • FI:s arbete med reglerna
  • tillämpningen för juridisk person respektive koncernredovisning.