FI-forum: Rapportering under Mifir/Mifid 2

EU-regelverket för värdepappersmarknaden, Mifir/Mifid 2, träder i kraft 3 januari 2018 och för bland annat med sig nya krav på rapportering till FI och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

FI arrangerade ett FI-forum för att förtydliga kraven och informera om hur rapportering kommer att gå till. En betydande del av forumet ägnades åt nya och förändrade regler kring rapportering av transaktioner i finansiella instrument.

Bland togs följande upp:

  • Förhållandet och skyldigheter mellan rapporterande företag, FI och Esma.
  • Samband med rapportering av transaktionsdata och referensdata samt transparensrapportering.
  • Användandet av datarapporteringstjänster.
  • Transaktionsrapportering under Mifir/Mifid 2.
  • Testrapportering av transaktionsdata samt registrering för rapportering i produktionsmiljön.
  • Frågestund med möjlighet att skicka in frågor i förväg.