Transaktionsrapportering Mifir/Mifid 2

EU-regelverket för värdepappersmarknaden, Mifir/Mifid 2, träder i kraft i januari 2018 och för bland annat med sig nya krav på rapportering av transaktioner i finansiella instrument. För att förklara kraven och informera om hur rapporteringen kommer att gå till anordnar vi ett FI-forum på detta tema.

 

Vi tar upp följande:

  • En överblick av lagkraven som styr transaktionsrapporteringen.
  • Förhållandet och skyldigheter mellan rapporterande företag, FI och Esma.
  • Kravspecifikationer för rapportering, både framtagna av Esma och FI.
  • Hur tidplanen ser ut för att testa det nya systemet.
  • Vad rapporterande företag behöver göra för att kunna ansluta sig till och rapportera i systemet.

Läs mer