FI-forum: EU:s prospektförordning

2019-05-16 | Prospekt FI-forum Marknad

Från och med den 21 juli 2019 ska EU:s prospektförordning tillämpas i sin helhet. En ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen träder i kraft samma dag. Med anledning av detta anordnade FI ett FI-forum som bland annat syftarde till att övergripande beskriva det nya regelverket.

Bland annat togs följande upp:

  • EU:s prospektförordning och dess delegerade förordningar
  • Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning och ändringar i FI:s marknadsplatsföreskrifter
  • Rekommendationer samt frågor och svar kopplade till EU:s prospektförordning
  • Esmas riktlinjer för risker i prospekt
  • Nytt It-system och insamling av metadata
  • Praktisk hantering av ansökningsprocessen

Läs mer