Tekniska standarder för SFTR regelverket

2019-03-25 | Esma Nyheter Emir Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat tekniska standarder för EU-regelverket för värdepappersfinansieringstransaktioner (SFTR) och ändringar relaterade till EU-förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir).

De tekniska standarderna träder i kraft den 11 april 2019 och innebär rapporteringsskyldighet för värdepappersfinansieringstransaktioner från och med den 13 april 2020. Rapporteringen ska ske dagligen till transaktionsregister på samma sätt som vid derivattransaktionsrapporteringen enligt Emir.

Läs mer