Tillsynskategorisering av svenska kreditinstitut och klassificering av utländska kreditinstituts svenska filialer för 2023

I en promemoria presenterar FI resultatet av vår tillsynskategorisering av kreditinstitut och klassificering av utländska kreditinstituts svenska filialer för 2023.

FI gör årligen en tillsynskategorisering i enlighet med Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer om översyn- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Kategoriseringen görs också för att visa hur FI tillämpar proportionalitet i sin tillsyn. FI genomför dessutom en klassificering av utländska kreditinstituts svenska filialer.

För kreditinstitut har följande förändringar skett jämfört med föregående år:

  • Entercard Group, Resurs Bank, Collector Bank, De Lage Landen Finans, Hoist Finance och Ikano Bank har flyttats från tillsynskategori 3 till 4.
  • Moank och Nstart har under året fått tillstånd att driva finansieringsrörelse. Båda dessa bolag placeras i tillsynskategori 4.

FI har sedan tidigare valt att kategorisera Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken, Swedbank och Nordea Hypotek i tillsynskategori 1.

FI har sedan tidigare klassificerat Nordeas och Danske Banks svenska filialer som särskilt betydande filialer.