Startskott för EBA:s stresstest av europeiska banker 2023

2023-02-02 | EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten (EBA) inledde sitt återkommande stresstest av den europeiska banksektorn den 31 januari.

EBA:s stresstest prövar det europeiska banksystemets motståndskraft med hjälp av ett allvarligt men inte osannolikt treårigt makroekonomiskt scenario under 2023–2025. Temat för årets scenario är en recession i spåren av en försvårad geopolitisk utveckling, högre råvarupriser och en ny våg av covid-19 fall som resulterar i hög inflation och stigande räntor. Resultatet av stresstestet förväntas publiceras i slutet av juli 2023.

Stresstestet omfattar ett urval av 70 banker i EU, inklusive Norge, och täcker in cirka 75 procent av banksektorn. Det utförs i nära samarbete mellan EBA, Europeiska centralbanken (ECB), Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och respektive lands tillsynsmyndighet. De svenska bankkoncerner som ingår i testet är Svenska Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken, Swedbank, SBAB Bank och Länsförsäkringar Bank.

FI beaktar resultatet av EBA:s stresstest i den utvärdering av bankernas kapitalbehov, ÖUP, som fastställs i september 2023 (för Länsförsäkringar Bank under 2024) men även bland annat resultaten av andra stresstester.

EBA:s pressmeddelande