Esma har publicerat riktlinjer om fondnamn som innehåller ESG eller hållbarhetsrelaterade begrepp

2024-05-15 | Hållbarhet Esma Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat en slutlig rapport med riktlinjer om fondnamn som innehåller ESG eller hållbarhetsrelaterade begrepp.

Syftet med riktlinjerna är att skydda investerare mot ogrundade eller överdrivna påståenden om ESG eller hållbarhet i fondnamn. Riktlinjerna syftar även till att ge fondförvaltare tydliga kriterier för när de kan använda ESG eller hållbarhetsrelaterade begrepp.

ESG står för miljöfrågor, sociala frågor och styrningsfrågor (Environmental, Social and Governance).

Riktlinjerna ska översättas till samtliga språk inom EU och publiceras på Esmas hemsida. Därefter ska FI inom två månader rapportera till Esma om FI följer, avser att följa eller inte kommer följa riktlinjerna. Riktlinjerna börjar tillämpas tre månader efter publiceringen.