FI undersöker fler kreditprövningar hos konsumtionslåneföretagen

FI ska undersöka hur Brixo AB och SBL Finans AB har tagit hänsyn till konsumenters intressen i sin kreditprövning.

Antalet konsumtionslån ökar snabbt. Många hamnar hos Kronofogden och de som gör det är skyldiga allt större belopp. Ökningen bland unga i den här gruppen är stor. Därför är det viktigt att företagen, främst de så kallade snabblåneföretagen, inte ger lån till konsumenter som inte kan betala tillbaka. Det är något vi har pekat ut i våra tillsynsprioriteringar att vi ska granska särskilt i år.

Företagen behöver därför göra ordentliga kreditprövningar. Det handlar om att företagen ska ta reda på om du som vill ta ett lån har råd att betala tillbaka det. Har du inte det, för att pengarna inte räcker till, ska kreditgivaren säga nej.

– Många som tar konsumtionslån eller handlar på avbetalning har små marginaler i sin ekonomi. För att kunna bedöma att den som tar ett lån har möjlighet att betala tillbaka behöver kreditgivare ta in, och använda, mycket information om dig och din privatekonomi. Det är viktigt för att förebygga att fler får betalningsproblem, säger Maria Cederschiöld, jurist på FI.

I den här undersökningen ska vi granska om Brixo AB och SBL Finans AB har tagit tillräcklig hänsyn till enskilda konsumenters ekonomiska situation och deras förmåga återbetala krediten i tid.

I samband med att denna undersökning startar avslutas också de tidigare granskningarna av Cashbuddy AB och Thorn Svenska AB. FI har hos dessa företag inte funnit sådana brister som det finns skäl att ingripa för.