FI-analys 19: Unga vuxnas ställning på bostadsmarknaden

Denna FI-analys visar att den huvudsakliga orsaken till att unga har svårare att köpa en bostad är de stigande bostadspriserna.

Analysen visar att ett antal förändringar har försämrat situationen för unga på bostadsmarknaden. Tillgången till hyresrätter har försämrats. Dessutom har ungas inkomster vuxit långsammare än för andra grupper och bostadspriserna har stigit snabbt. En prisuppgång som unga inte tagit del av eftersom de i högre grad köper en bostad för första gången. Trots detta har unga kommit att stå för en växande andel av alla lånefinansierade bostadsköp.

De senaste årens högre bostadspriser och de båda amorteringskraven påverkar möjligheten att köpa en viss bostad. Men 85 procent av köpen som unga gjorde 2012 hade kunnat finansieras av liknande hushåll 2018. Motsvarande siffra för äldre är 89 procent. Med 2015 som utgångspunkt hade 95 procent av unga bostadsköpare kunnat köpa samma bostad. Det innebär att vissa bostadsköpare har behövt anpassa sitt köp till de nya förutsättningarna. Den huvudsakliga orsaken till att trösklarna för att köpa en bostad har höjts sedan 2012 är de stigande bostadspriserna.

Laddar sidan