FI-analys nr 44: De flesta har förlorat pengar på att handla med kryptocertifikat

Mer än hälften av de svenskar som handlat med kryptocertifikat under de senaste sex åren har förlorat pengar på sin investering. Detta trots att den underliggande marknaden stigit med uppåt 500 procent under den studerade perioden. Det visar en ny analys från FI som undersöker svenskarnas handel i kryptocertifikat.

I Sverige är handel med kryptocertfikat ett vanligt sätt att investera kryptotillgångar. Kryptocertifikat är ett värdepapper som innehåller en eller flera underliggande kryptotillgångar och därmed följer prisutvecklingen på dessa tillgångar.

FI:s analys visar att omkring 200 000 svenskar valt att investera i dessa kryptocertifikat mellan januari 2018 och mars 2024. En majoritet av dessa investerade relativt små summor jämfört med exempelvis de genomsnittliga belopp som hushållen sparar i fonder och aktier. Medianinvesteraren handlade kryptocertifikat för cirka 9 800 kronor.

Varannan person har förlorat pengar på att investera i kryptocertifikat

Under perioden har kryptotillgångar ökat i värde med uppåt 500 procent. Trots det hade 53 procent av de som handlat kryptocertifikat och sålt av hela sitt innehav under perioden gjort en förlust. Det visar hur svårt det kan vara att välja rätt tidpunkt att investera, i synnerhet i tillgångar vars värde varierar så kraftigt.

– De kraftiga kursrörelserna i kryptotillgångar går inte bara uppåt, utan också nedåt. Vi ser att intresset att investera i kryptotillgångar tenderar att vara som störst när priserna redan börjat stiga kraftigt. Många köper helt enkelt in sig på mycket höga nivåer, vilket illustrerar svårigheten med att värdera dessa tillgångar, säger Mathias Lien Oskarsson, analytiker på FI.

Främst är det yngre personer som handlat kryptocertifikat, och åtta av tio var män.

Kryptotillgångar är svåra att värdera

En bidragande orsak till att det är särskilt svårt att veta hur kursrörelserna i kryptotillgångar kommer att utvecklas är att kryptotillgångar är svårvärderade. En förklaring till det är att kryptotillgångar, till skillnad från till exempel aktier, saknar inneboende värde i form av kassaflöden eller fysiska tillgångar. Det gör att det är särskilt svårt för en investerare att avgöra om kryptotillgångar är under- eller övervärderade. I stället finns en risk att man som investerare fokuserar mycket på historisk utveckling, vilket kan förklara varför intresset ökar när priset blivit högre och vice versa.

– Vår analys visar att majoriteten av de som investerat har köpt in sig på höga prisnivåer. Vi ser också att de som haft positiv avkastning vid ett handelstillfälle sällan lyckas upprepa det om de handlar på nytt. Det pekar på att de positiva utfallen kan handla mer om tur än skicklighet, säger Mathias Lien Oskarsson.

En faktor som påverkar avkastningen negativt är att kryptocertifikat typiskt sett har höga avgifter. Enligt våra beräkningar har svenskarna betalat cirka 320 miljoner kronor i avgifter för att investera i kryptocertifikat.

Intresset för att investera i kryptocertifikat tycks ha avtagit

Trots att priserna på kryptotillgångar har nått nya toppnoteringar under slutet av 2023 och början av 2024 har antalet transaktioner i förhållande till prisutvecklingen minskat.

– Trots att intresset varit stort i att investera i kryptocertifikat ser vi en trend som pekar på att det har börjat svalna på senare tid. Under de senaste två åren har inflödet av nya förstagångsköpare minskat och omsättningen i handeln har också sjunkit. Därtill har 60 procent av alla som handlat kryptocertifikat sålt av hela sitt innehav och inte investerat dem i kryptocertifikat igen, säger Mathias Lien Oskarsson.


Presstjänst
(Ej sms)