Bankernas kapitalkrav med Basel 2 (2006:6)

Nya regler som träder i kraft vid årsskiftet innebär att kapitalkravet på svenska banker kan bli lägre än i dag. Detta beror framför allt på att svenska banker har en stor andel hushållslån i sina kreditportföljer.

Hushållslånen får avsevärt lägre kapitalkrav med de nya reglerna eftersom risken bedöms som låg. Finansinspektionens rapport visar effekterna på svenska banker baserat på en EU-studie av hur kapitalkravet för banker förändras genom de kommande kapitaltäckningsreglerna.

Laddar sidan