Remissvar: PTS förslag på föreskrifter på betaltjänstområdet

FI tillstyrker Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om hur avvikelsen enligt 9 kap. 7 § 1 lagen (2010:1008) om betaltjänster ska fastställas.

PTS förslag rör hur avvikelsen ska fastställas vid beräkning av en eventuell sanktionsavgift när det gäller vissa kreditinstituts skyldighet att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättningar i betryggande utsträckning i hela landet.