Styrelsemöten

Finansinspektionens styrelse träffas ungefär en gång i månaden. Vi lägger ut dagordningen cirka en vecka före mötet. Styrelseprotokollen publicerar vi när de är justerade.

2024

Protokoll 2024:4

2024-05-20 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse den 23 april 2024.

Dagordning den 20 maj

2024-05-14 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 20 maj.

Dagordning den 23 april

2024-04-17 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 23 april.

Protokoll 2024:2

2024-03-13 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse den 20 februari 2024.

Dagordning den 12 mars

2024-03-06 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 12 mars.

Protokoll 2024:1

2024-02-20 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse den 16 januari 2024.

Dagordning den 20 februari

2024-02-14 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 20 februari.

Protokoll 2023:10

2024-01-17 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse den 12 december 2023.

Dagordning den 16 januari

2024-01-10 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 16 januari.

2023

Protokoll 2023:9

2023-12-12 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse den 14 november 2023.