Styrelsemöten

Finansinspektionens styrelse träffas ungefär en gång i månaden. Vi lägger ut dagordningen cirka en vecka före mötet. Styrelseprotokollen publicerar vi när de är justerade.

2023

Protokoll 2023:4

2023-09-20 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen 18 april 2023.

Protokoll 2023:3

2023-09-20 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen 14 mars 2023.

Protokoll 2023:6

2023-09-12 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen 20 juni 2023.

Dagordning den 12 september

2023-09-06 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 12 september.

Protokoll 2023:5

2023-06-26 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen 16 maj 2023.

Dagordning den 20 juni

2023-06-19 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 20 juni.

Dagordning den 16 maj

2023-05-10 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 16 maj.

Dagordning den 18 april

2023-04-12 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 18 april.

Protokoll 2023:2

2023-03-15 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 21 februari 2023.

Dagordning den 14 mars

2023-03-08 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 14 mars.