Resultat

2024

FI avslutar undersökning av Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

Finansinspektionen har undersökt Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings utökade investering i Fastighets AB Stenvalvet.

Start för stresstest av europeiska försäkringsgrupper och försäkringsföretag

Tisdagen den 2 april inleddes ett stresstest av europeiska försäkringsgrupper och försäkringsföretag som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, genomför under 2024.

Enkäter till försäkrings- och tjänstepensionsföretag

Nu är listan på enkäter som vi planerar att skicka ut till försäkrings- och tjänstepensionsföretag samt till försäkringsförmedlare under 2024 uppdaterad.

FI undersöker Folksam

Undersökningen syftar till att granska om gällande bestämmelser har följts i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.

FI undersöker KPA Pension

Undersökningen syftar till att granska om gällande bestämmelser har följts i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.

FI undersöker Pensionsmyndigheten

Undersökningen syftar till att granska om gällande bestämmelser har följts i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.

Finansinspektionen undersöker Folksam, KPA och Pensionsmyndigheten

FI ska undersöka om Folksam, KPA och Pensionsmyndigheten följt gällande regelverk i samband med sina investeringar i Heimstaden Bostad.

Ändringar i rapporteringsverktyget Fidac angående Solvens 2

I taxonomiversion 2.8.0 av Solvens 2 finns en metric som gör att förändringar måste göras i Fidac.

Ändringar i rapporteringsverktyget Fidac angående Iorps 2

För period 2022-12-31 hade inte Kroatien euro som valuta och därför krävde den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa att taxonomiversion 2.7.0 skulle användas vid rapportering. För period 2023-12-31 har Kroatien euro som valuta och därför kräver Eiopa att taxonomiversion 2.7.1 ska används.

Enkäter till försäkrings- och tjänstepensionsföretag

Nu är listan på enkäter som vi planerar att skicka ut till försäkrings- och tjänstepensionsföretag samt till försäkringsförmedlare under 2024 uppdaterad.