FI undersöker Pensionsmyndigheten

Undersökningen syftar till att granska om gällande bestämmelser har följts i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.

Vilket företag undersöker vi?

Pensionsmyndigheten

Varför gör vi denna undersökning?

FI har ansvar för tillsynen av Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet. I FI:s tillsyn ingår bland annat att undersöka och bedöma om Pensionsmyndigheten följer regler som gäller investeringar. Vi kommer i denna undersökning att granska att Pensionsmyndigheten har följt gällande bestämmelser om aktsamhet i samband med deras investeringar i Heimstaden Bostad. I undersökningen kommer FI att utgå från relevanta bestämmelser i lagen om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet.