Ny eurokurs för försäkringsrapportering

FI har publicerat en ny växelkurs för euron för att räkna om belopp som anges i euro i författningar som gäller på…

Förbättrade frågor och svar om insynshandel
2022-12-07| Nyheter Marknad

Nu finns en uppdaterad och mer fyllig samling av frågor och svar om insynshandel på FI:s webbplats. Målgruppen är personer som…

Förslag till ändrade regler bland annat om mycket stora värdepappersbolag

FI föreslår ändringar i en rad föreskrifter bland annat med anledning av nya kapitaltäckningsregler för mycket stora…

Laddar sidan