Ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om likviditetsverktyg för fonder

Publicerad 2023-03-31

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om…

Förslag om nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Publicerad 2023-03-31

Finansinspektionen föreslår nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden, som ersätter de nuvarande allmänna råden (FFFS 2021:29) med samma…

Svenska försäkringsbolag rustade för naturkatastrofer

Publicerad 2023-03-29

FI har analyserat hur sex bolag hanterade översvämningarna i Gävleborgs län sommaren 2021 och konstaterar att samtliga bolag var väl finansiellt…

FI publicerar den första Bankbarometern för 2023

Publicerad 2023-03-29

FI presenterar i dag Bankbarometern, en rapport som ger en inblick i den svenska bankmarknaden. I rapporten presenterar vi siffror på bland annat…

Varning för RXK Capital

Publicerad 2023-03-29

Finansinspektionen varnar för RXK Capital som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell…

Förslag till nya riskviktsgolv för banklån till kommersiella fastigheter

Publicerad 2023-03-29

FI föreslår att införa riskviktsgolv för exponeringar mot den kommersiella fastighetssektorn enligt artikel 458 i tillsynsförordningen. Förslaget…

Utvecklas på en meningsfull och flexibel arbetsplats

Många fördelar med att jobba på FI

På FI arbetar vi aktivt för att vara en modern arbetsplats där du som medarbetare trivs och utvecklas. Vi har flexibel arbetstid och det finns möjlighet att jobba på distans.

Möt våra medarbetare

Hos oss arbetar du i en lärande organisation och i vardagen möter du många kompetenta och engagerade kollegor. Vi arbetar ofta i projekt och delar kunskap med varandra.