Eiopa om produktöversyn med anledning av covid-19

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) uppmanar försäkringsföretagen att se över försäkringsprodukter och…

Remissvar: Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp
2020-07-08| Remissvar Bank

Inom ramen för januarisamarbetet har regeringen föreslagit att slopa det ränteuttag som idag finns på uppskovsbeloppet för…

Förändringar för att underlätta bankernas utlåning inom EU

EU har tillfälligt anpassat bankreglerna för att maximera bankernas kapacitet att låna ut pengar och hjälpa hushåll och företag…

Foto: folkvimmel på en gata i en storstad
Jobba på FI

I händelsernas centrum

Se alla lediga jobb
Laddar sidan