FI-tillsyn 20: Distribution av livförsäkringar

Merparten av distributionen av livförsäkringar sker genom externa distributionskanaler. Det är därför viktigt att…

Henrik Braconiers tal på SNS/SHOF Finance Panel: Corporate Finance in a Low Interest Rate…

Henric Braconier, FI:s chefsekonom, talade om risker kopplade till de låga räntorna på SNS/SHOFs finanspanel. Talet hölls på…

Årets beslut om ändring av vissa skadelivräntor
2020-10-19| Nyheter Försäkring

Skadelivräntor värdesäkras genom ett index som bygger på förändringar i prisbasbeloppet. Finansinspektionen fastställer varje år…

Foto: folkvimmel på en gata i en storstad
Jobba på FI

I händelsernas centrum

Se alla lediga jobb
Laddar sidan