FI avslutar undersökning av Viaconto Sweden

FI har undersökt hur Viaconto Sweden har följt regelverken för god kreditgivningssed och tagit hänsyn till konsumenters intressen i sina kreditprövningar. FI skriver av ärendet.

Slutdatum: 2024-06-25

Vilket företag har undersökts?

Viaconto Sweden AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

Undersökningens huvudsakliga syfte var att granska hur företaget i sina kreditprövningar tar tillvara konsumenters intressen, vilket underlag och vilka analyser som ligger till grund för kreditprövningen samt hur företaget bedömer enskilda konsumenters ekonomiska förutsättningar att fullgöra sina åtaganden.

Vad har vi kommit fram till?

Under den period som undersökningen avser har det inte framkommit överträdelser av de bestämmelser som undersökningen avgränsats till som ger skäl till ytterligare åtgärder.