Strukturerade produkter

2012-06-20 | FI-forum Marknad

FI har undersökt emittenter och arrangörer av strukturerade produkter. På ett seminarium presenterades resultatet av denna temaundersökning.

Undersökningen omfattade rutiner för hur strukturerade produkter tas fram, genom vilka kanaler de distribueras och hur företagen hanterar intressekonflikter och incitament.

Seminariet riktade sig i första hand till värdepappersinstitut och banker som emitterar och arrangerar strukturerade produkter. Det kan även vara intressant för aktörer som är verksamma som rådgivare till dessa.

Presentationsbilder

Laddar sidan