Värdepappersinstitut med anknutna ombud

2012-04-19 | FI-forum Marknad

FI-forum om vilka krav som ställs på intern styrning och kontroll, samt utformning av organisationen för värdepappersinstitut som har utsett anknutna ombud.

Seminariet riktade sig främst till värdepappersinstitut som har utsett anknutna ombud.

Presentationsbilder

Laddar sidan