Vad gör FI på försäkringsområdet? (2015)

2015-05-27 | FI-forum Försäkring

FI-forum om Finansinspektionens arbete på försäkringsområdet mot bakgrund av den tillsyns- och riskrapport som publicerades i anslutning till FI-forumet.

Vad gör FI på försäkringsområdet?

 

FI tog bland annat att ta upp hur vi tänker kring dessa frågor.

  • Vilken är FI:s roll på försäkringsområdet och vilka prioriteringar gör FI i tillsynen?
  • Hur påverkas försäkringsföretagen av dagens lågräntemiljö?
  • Hur kartlägger FI försäkringsföretagens hantering av risken för naturskador?
  • Hur arbetar FI med tillsynen av försäkringsföretagens interna styrning och kontroll? Vilka intressekonflikter ser FI att företagen behöver hantera?
  • Hur ser FI på livförsäkringsbolagens tjänstepensionsverksamhet under övergångsperioden till Solvens 2?

Seminariet riktar sig främst till de försäkringsföretag som står under FI:s tillsyn.

Presentationsbilder, rapport

Laddar sidan