Vad gör FI på marknadsområdet? (2015)

2015-03-12 | FI-forum Marknad

FI-forum om Finansinspektionens arbete på marknadsområdet mot bakgrund av den tillsyns- och riskrapport som publicerades samma dag.

Vad gör FI på marknadsområdet?

 

FI tog bland annat upp hur vi tänker kring dessa frågor:

  • Vilken är FI:s uppgift inom reglering och tillsyn över värdepappersmarknaden?
  • Hur ser FI:s tillsyn av finansiella infrastrukturföretag ut?
  • EU-kommissionens arbete med att skapa en kapitalmarknadsunion – hur påverkar den Sverige?
  • Hur kan den svenska räntemarknaden komma att påverkas av Mifid-regelverkets krav på transparens?
  • Hur ska redovisningstillsynen vara organiserad i framtiden?
  • Hur kan EU:s nya marknadsmissbruksregler komma att påverka FI:s handelstillsyn?

Seminariet riktade sig främst till företag under FI:s tillsyn inom marknadssektorn.

Rapport

Laddar sidan