Risker med långvarigt låga räntor i livbolag

2015-11-18 | FI-forum Försäkring

FI-forum om resultatet av en undersökning om riskerna i livförsäkringsföretagen till följd av långvarigt låga räntor.

Risker med långvarigt låga räntor i livbolag


Vid seminariet togs bland annat följande frågor upp:

  • Hur ser riskerna till följd av långvarigt låga räntor ut?
  • Klarar företagen att hantera ett fortsatt lågt ränteläge?
  • Hur ser företagens riskhantering ut?

Presentationsbilder

Laddar sidan