FI-forum: FI:s internationella arbete

Det internationella samarbetet har en stor påverkan på regleringen och tillsynen av den svenska finansmarknaden. FI är därför aktivt i över 100 internationella styrelser, kommittéer och arbetsgrupper på regional, europeisk och global nivå. På detta FI-forum berättade vi mer om vårt internationella arbete.

Bland annat ta följande togs upp:

  • Vilka organisationer FI deltar i och hur FI resonerar kring prioriteringar i det internationella arbetet.
  • Den pågående debatten om översynen av det europeiska systemet för finansiell tillsyn.
  • Vilka frågor som i huvudsak sysselsätter de organisationer som FI deltar aktivt i.
  • FI:s internationella engagemang i frågor om hållbarhet på finansmarknaden.

Seminariet riktade sig till företag under tillsyn, branschföreningar, andra myndigheter och även till studenter.

Läs mer