FI-forum: Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

2023-08-31 | Regler FI-forum Bank

Från och med den 1 september 2023 kommer konsumentkreditinstituten, tidigare kallade snabblåneföretag, att omfattas av Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden. Företagen har tidigare omfattas av Konsumentverkets allmänna råd.

Syftet med detta forum, som hölls den 31 augusti 2023, var att informera företagen om råden, tydliggöra vikten av bra kreditprövningar och ge företagen en möjlighet att ställa frågor.

Vi tog bland annat ta upp följande:

  • skillnaden mellan Konsumentverkets allmänna råd och Finansinspektionens allmänna råd
  • god kreditgivningssed och kreditprövning
  • kommande tillsyn.