Undersökningar

Här publicerar vi information om tillsynsundersökningar och temaundersökningar som FI gör för att kontrollera regelefterlevnaden hos tillstånds- eller registreringspliktiga företag.

Vi publicerar när en undersökning börjar och när den avslutas, vilken typ av undersökning det är och mot vilket/vilka företag. Efter att undersökningen avslutats kan du hitta resultatet i form av ett beslut. Om beslutet resulterar i en sanktion, länkar vi även till sanktionen.

Pågående undersökningar
Avslutade undersökningar

Enligt EU:s marknadsmissbruksförordning skulle FI:s tillsynsundersökningar kunna utgöra insiderinformation.

Vi publicerar inte utredningar som rör EU:s marknadsmissbruksförordning.

Senast granskad: 2021-01-04
Laddar sidan