Uppdaterade frågor och svar om EU:s förordning om referensvärden

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat uppdaterade frågor och svar om EU:s förordning om referensvärden (BMR).

Den uppdaterade versionen innehåller klargöranden om övergångsbestämmelserna för kritiska referensvärden. 

Esma uppdaterar kontinuerligt sitt dokument med frågor och svar om BMR-förordningen. Det framgår genom datumangivelser när olika frågor och svar lagts till i dokumentet.

EU-kommissionen har tidigare beslutat att införa den svenska referensräntan Stockholm Interbank Offer Rate (Stibor) i sin förteckning över kritiska referensvärden enligt EU:s förordning om referensvärden.