Längre handläggningstid än vanligt fortfarande för prospektansökningar

2021-07-16 | Prospekt Nyheter Marknad

I början av april i år informerade FI om att vi kan komma att behöva använda oss av hela den lagstadgade handläggningstiden även för granskning av de prospektutkast som skickas in till oss efter att vi har granskat det första utkastet. Anledningen till detta var att myndigheten sedan en tid tillbaka hade fått in fler ansökningar än normalt om godkännande av prospekt.

FI får alltjämt in fler ansökningar än normalt och lämnar därmed denna information på nytt. Vi kan alltså komma att behöva använda oss av hela den lagstadgade handläggningstiden även för granskning av de prospektutkast som skickas in till oss efter att vi har granskat såväl det första utkastet som efterföljande utkast. Den totala handläggningstiden för ansökningar om godkännande av prospekt kan därmed komma att vara längre även fortsättningsvis.

Laddar sidan