Se upp för riskabla produkter med kryptotillgångar

Det skrivs mycket om Bitcoin och kryptotillgångar just nu. FI vill därför påminna konsumenter om att tänka efter noga innan de köper en finansiell produkt som innehåller kryptotillgångar. Riskerna är stora och skyddet för dig som konsument är svagt.

I ljuset av diskussioner om kryptovalutor i media vill FI påminna om att produkter som utgår från kryptotillgångar är olämpliga för de flesta konsumenter, om inte alla.

Konsumentskyddet är otillräckligt och kryptotillgångar är svåra eller omöjliga att värdera på ett tillförlitligt sätt. Risken att konsumenter förlorar investerade pengar är stor. Den här typen av produkter omfattas inte heller av samma konsumentskyddsregler som gäller för flera andra typer av investeringar.

Därför vill FI uppmärksamma konsumenter på riskerna med att köpa finansiella instrument som har bitcoin eller andra kryptotillgångar som underliggande tillgång.