Eiopa-enkät om kostnader och historisk avkastning för försäkrings- och pensionsprodukter

2022-05-03 | Eiopa Nyheter Försäkring

Finansinspektionen kommer inom kort att skicka ut en enkät till ett urval av försäkringsföretag om kostnader och historisk avkastning för de vanligaste konsumentprodukterna inom försäkring och pension. Uppgiftsinsamlingen sker för femte året i rad i samarbete med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa).

Enkäten skickas ut i EU:s samtliga medlemsstater i maj månad och resultatet kommer att publiceras i en rapport vid årsskiftet. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till att öka konsumenternas delaktighet och förtroende för finansmarknaden.

Förra årets rapport som publicerades i april 2022 finns tillgänglig på Eiopas webbplats.

Laddar sidan