Esma publicerar rapport om prospekt

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har genomfört en granskning, en så kallad Peer Review, av gransknings- och godkännandeprocessen av prospekt hos myndigheter inom EES. Esma bedömer att myndigheterna generellt sett uppfyller gransknings- och godkännandeprocessen av prospekt på ett tillfredsställande sätt.

Finansinspektionen (FI) var en av sex myndigheter som valdes ut för ett virtuellt platsbesök under Esmas granskningsprocess. Valet baserades bland annat på att FI godkände flest aktieprospekt inom EES under 2020.