FI lämnar det kontracykliska buffertvärdet oförändrat

FI lämnar det kontracykliska buffertvärdet oförändrat. Det buffertvärde på 2 procent som börjar tillämpas den 22 juni 2023 ska därmed fortsätta att gälla. Det kontracykliska buffertriktvärdet beräknas till 0 procent.

Tabellen visar det nuvarande buffertvärdet samt kommande beslutade buffertvärden.

Nuvarande buffertvärde Kommande buffertvärde
(datum från vilket nytt buffertvärde tillämpas)
0 procent 1 procent
(29 september 2022)
2 procent
(22 juni 2023)


Banker ska i perioder med högkonjunktur och hög kredittillväxt skapa kontracykliska kapitalbuffertar för tider av finansiell oro. Syftet med sådana kapitalbuffertar är att stärka bankernas motståndskraft och förhindra framtida finanskriser. För att beräkna storleken på kapitalbufferten använder bankerna ett kontracykliskt buffertvärde.

FI ska enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar vid behov ändra eller fastställa det kontracykliska buffertvärdet. Enligt samma lag ska FI beräkna ett kontracykliskt buffertriktvärde för varje kvartal.