FI utbildar äldre om investeringsbedrägerier

Varje år drabbas hundratals äldre av olika investeringsbedrägerier och vi ser att bedrägerierna ökar. Därför anordnar FI under World Investor Week ett seminarium för att stärka äldres kunskaper om bedrägerier.

FI anordnar tillsammans med Polisen och Konsumenternas Bank- och finansbyrå ett digitalt seminarium om bedrägerier. Under seminariet ska äldre få kunskap om olika tillvägagångssätt som bedragare använder sig av, vilka varningssignaler som finns och vad man gör om man har råkat ut för en bedragare.

– Alla kan drabbas av bedrägerier då bedragarna är väldigt skickliga och trovärdiga. Genom att utbilda fler om bedragarnas tillvägagångsätt kan fler undvika att bli lurade. Den här gången gör vi en riktad insats för äldre, säger Sofia Tyréus, projektledare på FI.

Seminariet den 5 oktober är en del av FI:s arbete med finansiell folkbildning. Läs mer och anmäl dig här: Digital timme om bedrägerier – för dig som är pensionär (Zoom).

World Investor Week anordnas på initiativ av Iosco, den internationella organisationen för värdepapperstillsyn, för att öka medvetenheten om vikten av kunskap inom sparande och investeringar. FI samordnar Sveriges deltagande. World Investor Week som äger rum 3–9 oktober.

Aktuellt om investeringsbedrägerier

Tisdagen den 4 oktober publicerar FI en artikel om investeringsbedrägerier på fi.se. Artikeln ger en bild om vad som är aktuellt just inom området bedrägerier, efter en genomgång av ärenden under årets tredje kvartal. Den innehåller även tips på vad man ska tänka på för att inte bli utsatt.


Foto: ett pensionärspar med förvånade miner framför en dator