Förtydligande om nya beloppsangivelser för Standardrapporten och Ränteriskrapporten

2022-10-04 | Nyheter Rapportering Bank

I och med att vi flyttar rapporteringen av Standardrapporten (F811) och Ränteriskrapporten (F809) till vårt nya inrapporteringssystem Fidac möjliggör vi nu att rapportera i enheten kronor.

Vi arbetar samtidigt med att ändra våra föreskrifter kopplade till dessa rapporter.

Laddar sidan