FI lämnar det kontracykliska buffertvärdet oförändrat

FI lämnar det kontracykliska buffertvärdet oförändrat. Det buffertvärde på 2 procent som börjar tillämpas den 22 juni 2023 ska därmed fortsätta att gälla. Det kontracykliska buffertriktvärdet beräknas till 0 procent

Tabellen visar det nuvarande buffertvärdet samt kommande beslutade buffertvärden.

Nuvarande buffertvärde Kommande buffertvärde
(tillämpas från)
1 procent 2 procent (22 juni 2023)


FI ska enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar vid behov ändra eller fastställa det kontracykliska buffertvärdet. Enligt samma lag ska FI beräkna ett kontracykliskt buffertriktvärde för varje kvartal.