EBA publicerar regulatoriska standarder enligt Mica-förordningen

Europeiska bankmyndigheten, EBA, publicerade den 13 juni ett paket beståendes fem regulatoriska tekniska standarder och en riktlinje enligt Mica-förordningen.

Detta är en del av EBA:s löpande arbete för att främja en välfungerande marknad för tillgångsanknutna token och e-pengatoken i EU.