Esma vill ha synpunkter om likviditetsverktyg för fonder

2024-07-09 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) genomför ett offentligt samråd om förslag till tekniska standarder (RTS) för att närmare fastställa egenskaperna hos likviditetsverktyg och riktlinjer för val och kalibrering av likviditetsverktyg. Esma uppmanar relevanta intressenter att lämna synpunkter på förslagen.

Enligt ändringar i AIFM-direktivet och UCITS-direktivet ska Esma utarbeta förslag till RTS för att närmare fastställa egenskaperna hos likviditetsverktyg och riktlinjer för val och kalibrering av likviditetsverktyg. Syftet är att minska potentiella finansiella stabilitetsrisker och främja harmonisering av likviditetsriskhantering inom fondsektorn. Esma ska ha förslagen till RTS och riktlinjer färdigställda senast den 16 april 2025.

Underlag med förslagen är publicerade på Esmas webbplats. Synpunkter kan lämnas senast den 8 oktober 2024 enligt de instruktioner som finns på samma webbplats.