Får lojala försäkringstagare betala mer?

Finansinspektionen har undersökt om lojala försäkringstagare får betala högre premier när det gäller tre skadeförsäkringsprodukter som har stor betydelse för konsumenter: hemförsäkring, villaförsäkring och personbilsförsäkring. Granskningen visar att premier för hemförsäkringar höjs betydligt mer för lojala kunder än för nya. Även för villaförsäkring höjs premierna mer för lojala kunder, men inte för personbilsförsäkringar.

Tillsynsmyndigheterna i Storbritannien och Irland har tidigare konstaterat att försäkringsföretagen höjer premierna mer för lojala försäkringstagare än för övriga försäkringstagare. I Storbritannien och Irland har därför nya regler införts för att förhindra en sådan prissättning. FI:s granskning visar att prisdiskriminering även förekommer på den svenska marknaden.

För en konsument är det svårt att veta hur företagen bestämmer premier och ännu svårare att avgöra vad som skulle vara en alltför hög premie i förhållande till den egna risken. FI anser att premierna bör spegla den risk som de försäkrade utgör och försäkringsföretagens beräknade kostnader. För att komma till rätta med prisdiskriminering kommer FI som ett första steg att föra en dialog med branschen.

Granskningen visar också att försäkringarna säljs med en rabatt vid nyteckning. Att försäkringsföretagen erbjuder ingångsrabatter kan i sig inte anses vara en orättvis behandling av försäkringstagarna. FI ser dock ett problem med rabatterna om de finansieras genom omotiverade och orättvisa premiehöjningar för lojala försäkringstagare.

FI vill även framhålla att det är viktigt att konsumenter inte enbart jämför pris utan även de villkor som gäller för en försäkring.