Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2018-09-18 | Remissvar Penningtvätt

Finansinspektionen (FI) tillstyrker i huvudsak Fastighetsmäklarinspektionens förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

FI anser dock att det första stycket av det allmänna rådet om kontroll av den verkliga huvudmannens identitet behöver formuleras om, samt avstyrker det allmänna rådets andra stycke. Vidare anser FI att bestämmelsen om rutiner och riktlinjer behöver förtydligas.

Laddar sidan