Ett likviditetsverktyg för fonder och en pilotordning för distribuerad databasteknik

2022-09-26 | Fond Remissvar Marknad

FI tillstyrker promemorians förslag om ändringar till följd av EU:s förordning om en pilotordning för distribuerad databasteknik samt att införa ett likviditetsverktyg för fonder.

När det gäller förslaget att införa likviditetsverktyg för fonder efterfrågar FI emellertid vissa förtydliganden och har synpunkter på möjligheten att tillämpa justerat fondandelsvärde på andelsklassnivå.

Laddar sidan