Styrelsemöten

Finansinspektionens styrelse träffas ungefär en gång i månaden. Vi lägger ut dagordningen cirka en vecka före mötet. Styrelseprotokollen publicerar vi när de är justerade.

2018

Protokoll 2018:12

2018-12-18 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 18 december 2018.

Dagordning den 18 december 2018

2018-12-13 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 18 december 2018.

Protokoll 2018:10

2018-12-11 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 13 november 2018.

Protokoll 2018:11

2018-12-11 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 11 december 2018.

Dagordning den 11 december 2018

2018-12-05 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 11 december 2018.

Protokoll 2018:9

2018-11-13 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, den 16 oktober 2018.

Dagordning den 13 november 2018

2018-11-07 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 13 november 2018.

Protokoll 2018:8

2018-10-22 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 18 september 2018.

Dagordning den 16 oktober 2018

2018-10-10 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 16 oktober 2018.

Protokoll 2018:7

2018-09-19 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm onsdagen den 22 augusti 2018.

Laddar sidan