Styrelsemöten

Finansinspektionens styrelse träffas ungefär en gång i månaden. Vi lägger ut dagordningen cirka en vecka före mötet. Styrelseprotokollen publicerar vi när de är justerade.

2021

Protokoll 2021:12

2021-12-14 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 16 november 2021.

Dagordning den 14 december

2021-12-08 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 14 december 2021.

Protokoll 2021:11

2021-12-08 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 12 oktober 2021.

Protokoll 2021:10

2021-12-08 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 28 september 2021.

Dagordning den 16 november

2021-11-10 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 16 november 2021.

Protokoll 2021:9

2021-11-08 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 14 september 2021.

Protokoll 2021:8

2021-11-08 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 7 september 2021.

Protokoll 2021:7

2021-11-08 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 22 juni 2021.

Protokoll 2021:6

2021-11-08 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 8 juni 2021.

Protokoll 2021:5

2021-11-08 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 18 maj 2021.